Pakiet "Sklep spożywczy" > duże wielobranżowe sklepy spożywcze, delikatesy. mini markety

Pakiet "Sklep spożywczy" > duże wielobranżowe sklepy spożywcze, delikatesy. mini markety - Galeria 3

HACCP sklepy spożywcze

HACCP sklepy spożywcze
  
Cena:449.90
Netto:365.77(Vat 23%)
Dostępność 24h
Do koszyka

Pakiet dokumentacji systemy HACCP oraz Dobrych Praktyk Higienicznych dla sklepów spożywczych, firm handlowych min. duże delikatesy, sklepy uniwersalne.  

 

Dokumentacja systemu HACCP:

 • dla towarów opakowane i nieopakowanych nie wymagających warunków chłodniczych;
 • dla towarów opakowane i nieopakowanych wymagających warunków chłodniczych;
 • dla towarów opakowanych w opakowania jednostkowe;
 • dla owoców i warzyw pakowanych oraz luzem;
 • lista audytu wewnętrznego GHP i HACCP dla handlu;
 • dla wędlin i nabiału (pakowane i/lub porcjowane);
 • dla mrożonek opakowanych oraz luzem (ryby, pierogi, warzywa, itp.);
 • dla pieczywa i wyrobów cukierniczych opakowanych oraz nieopakowanych;

Księga Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP):

 • Instrukcja mycia rąk
 • Instrukcja dla kierowcy
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń ekspedycyjnych
 • Instrukcja ochrony zakładu przed szkodnikami
 • Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków
 • Instrukcja dla osób odwiedzających zakład
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynu
 • Ogólna instrukcja mycia i dezynfekcja
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji krajalnicy
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji wyposażenia zakładu
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji wózków i koszy
 • Instrukcja mycia lady chłodniczej (wystawowej)
 • Instrukcja higieny personelu
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji narzędzi mających kontakt z żywnością
 • Instrukcja sprzedaży w sklepie spożywczym
 • Instrukcja ochrony przed szkodnikami
 • Instrukcja przyjęcia mięsa świeżego i mrożonego
 • Instrukcja przyjęcia materiałów i opakowań
 • Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę
 • Procedura postępowania z wyrobem niezgodnym
 • Procedura planowania i organizowania szkoleń
 • Procedura mycia i dezynfekcji
 • Procedura wzorcowania urządzeń kontrolno - pomiarowych
 • Procedura postępowania z reklamacjami
 • Procedura usuwania odpadów
 • Procedura dla mięsa świeżego i mielonego
 • Instrukcja przyjęcia towaru do sklepu Karty kontroli i zapisów

Karty zapisów (karty kontroli, rejestry, formularze itp)

 • Rejestr - pomiar temperatury (obowiązkowy do prowadzenia);
 • Rejestr - przyjęcie dostaw (zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) 178/2002);
 • Rejestr - postępowanie z wyrobem niezgodnym (obowiązkowy do prowadzenia);
 • Rejestr - karta reklamacji (obowiązkowy do prowadzenia);
 • Rejestr - kontrola środków transportu (nie obowiązkowy);
 • Rejestr - konserwacja maszyn i urządzeń (obowiązkowy do prowadzenia);
 • Rejestr - wykaz dostawców (zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) 178/2002);
 • Rejestr - kontrola higieny pomieszczeń (nie obowiązkowy);
 • Rejestr - przyjęcie surowców pochodzenia zwierzęcego.

Dokumentacja nie obejmuje następujących rodzajów grup towarowych:

 • mięso drobiu, zwierząt rzeźnych 
 • ryb świeżych
 • wyrobów garmażeryjnych (porcjowanych)

 

 

Komentarze

Komentarz
Ocena: