Pakiet "Gastronomia" > restauracje, karczmy, gospody i zajazdy, pizzeria

Cena:449.90
Netto:365.77(Vat 23%)
Dostępność 24h
Do koszyka

Pakiet został zaprojektowany przez osoby wdrażające systemy jakości w restauracjach, barach i zakładach żywienia zborowego typu zamkniętego (przedszkole, żłobki, szkoły). Zawiera on wszystkie niezbędne dokumenty związane z Dobrą Praktyką Higieniczną GHP (sanitarną) i Dobrą Praktyką Produkcyjną oraz systemem HACCP dla zakładów gastronomicznych i firm cateringowych. W skład pakietu wchodzi ponad 60 gotowych, zawsze aktualnych dokumentów wraz z opracowaną Księgą HACCP i Księgą GHP/GMP. Dokumentacja dostosowana jest do zagrożeń epidemiologicznych (tj. COVID-19).

WAŻNE: Dokumenty dostosowywane są indywidualnie na podstawie informacji uzyskanych podczas rozmowy telefonicznej i/lub email ! Elementem ułatwiającym opracowanie dokumentacji jest dostarczenie menu restauracji. 

Obiekty objęte dokumentacją:

 1. restauracje (typu casual dining oraz fine dining)
 2. restauracje hotelowe 
 3. karczmy, gospody i zajazdy

Dokumentacja systemu HACCP:

 • Opracowanie indywidualnej księgi HACCP dla obiektu;
 • Lista audytu wewnętrznego Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP) i Produkcyjnych (GMP) i systemu HACCP.
 • Opracowanie alergenów dla restauracji;

Księga Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP):

 • GMP - Procedura postępowania z wyrobem niezgodnym
 • GMP - Procedura planowania i organizowania szkoleń
 • GMP - Procedura mycia i dezynfekcji
 • GMP - Procedura nadzoru urządzeń kontrolno - pomiarowych
 • GMP - Procedura postępowania z reklamacjami
 • GMP - Procedura usuwania odpadów
 • GMP - Procedura dla mięsa świeżego i mielonego
 • GMP - Procedura technologiczna procesów produkcji w gastronomii

Księga Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP):

 • GHP - Instrukcja higieny personelu i mycia rąk
 • GHP - Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchni
 • GHP - Instrukcja ochrony zakładu przed szkodnikami
 • GHP - Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków
 • GHP - Instrukcja dla osób odwiedzających zakład
 • GHP - Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynu
 • GHP - Ogólna instrukcja mycia i dezynfekcja
 • GHP - Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych
 • GHP - Instrukcja mycia i dezynfekcji krajalnicy
 • GHP - Instrukcja mycia i dezynfekcji wyposażenia zakładu
 • GHP - Instrukcja mycia i dezynfekcji wózków i koszy
 • GHP - Instrukcja mycia lady chłodniczej (wystawowej)
 • GHP - Instrukcja higieny pracowników
 • GHP - Instrukcja mycia i dezynfekcji narzędzi mających kontakt z żywnością
 • GHP - Instrukcja kontroli maszyn i urządzeń
 • GHP - Instrukcja ochrony przed szkodnikami
 • GHP - Instrukcja przyjęcia mięsa świeżego i mrożonego
 • GHP - Instrukcja przyjęcia materiałów i opakowań
 • GHP - Instrukcja dla kierowcy
 • GHP - Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę 

Karty zapisów (karty kontroli, rejestry, formularze itp)

 • Rejestr - Pomiar temperatury (obowiązkowy do prowadzenia)
 • Rejestr - Przyjęcie dostaw / Rejestr dostawców (zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) 178/2002)
 • Rejestr - Postępowanie z wyrobem niezgodnym (obowiązkowy do prowadzenia)
 • Rejestr - Kontroli środków transportu (nie obowiązkowy)
 • Rejestr - Konserwacji maszyn i urządzeń (obowiązkowy do prowadzenia)
 • Rejestr - Kontroli higieny pomieszczeń (nie obowiązkowy)
 • Rejestr - Karta przyjęcia surowców zwierzęcych
 • Rejestr - Karta kontroli środków wycofanych z obrotu
 • Rejestr - Księga reklamacji
 • Rejestr - Karta raportu z reklamacji
 • Rejestr - Karta przekazania odpadów
 • Rejestr - Karta kontroli urządzeń pomiarowo - kontrolnych
 • Rejestr - Karta kontroli mycia i dezynfekcji
 • Rejestr - Zaświadczenie o odbytym szkoleniu
 • Rejestr - Karta szkoleń.

Dokumentacja objęta jest pełną gwarancją. 

 

 

Komentarze

Komentarz
Ocena: