Pakiet dokumentacji HACCP dla magazynów, hurtowni, firm logistycznych

Cena:850.00
Netto:691.06(Vat 23%)
Do koszyka

Dokumentacja systemu HACCP "Hurtownia spożywcza" została przygotowana zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w prawie polskim. Dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez urzędową kontrolę (Sanepid):

 

PLAN HACCP

Procedury związane z planem haccp (analiza zagrożeń z wyznaczonymi punktami krytycznymi (KPK/CCP) indywidualnie opracowane dla magazynu żywności, hurtowni, chłodni składowych.

 

AUDIT GHP/GMP oraz HACCP

Lista auditu ghp, gmp i haccp (pakiet dokumentów)

 

PROCEDURY

 • Procedura postępowania z wyrobem niezgodnym
 • Procedura mycia i dezynfekcji
 • Procedura postępowania z reklamacjami
 • Procedura obiegu dokumentacji
 • Procedura planowania i organizowania szkoleń
 • Procedura wzorcowania urządzeń kontrolno - pomiarowych
 • Procedura usuwania odpadów
 • Procedura dla mięsa świeżego i mielonego

 

INSTRUKCJE HIGIENICZNO-SANITARNE

 • Instrukcja mycia rąk
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń ekspedycyjnych
 • Instrukcja higieny personelu
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji wyposażenia zakładu
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji wózków i koszy
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynu
 • Instrukcja higieny stanowiska pracy
 • Instrukcja ochrony przed szkodnikami
 • Instrukcja przyjęcia mięsa świeżego i mrożonego
 • Instrukcja przyjęcia materiałów i opakowań
 • Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę
 • Instrukcja dla kierowcy
 • Instrukcja usuwania śmieci, odpadów i ścieków
 • Ogólna instrukcja mycia i dezynfekcja
 • Instrukcja przyjęcia towaru
 • Instrukcja dla osób odwiedzających zakład
 • Instrukcja mycia lady chłodniczej (wystawowej)
 • Instrukcja mycia i dezynfekcji narzędzi mających kontakt żywnością
 • Instrukcja mycia terenu zakładu
 • Instrukcja przygotowania roztworów środków chemicznych
 • Instrukcja mycia noży
 • Instrukcja mycia środków transportu
 • Instrukcja magazynowania

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiał szkoleniowe dla pracowników (pakiet dokumentów)

 

KARTY KONTROLNE

 • Karta kontroli pracowników
 • Raport z likwidacji artykułów
 • Rejestr środków wycofanych z obrotu
 • Karta szkoleń 9. Zaświadczenie o odbytym szkoleniu
 • Karta kontroli procesów mycia i dezynfekcji
 • Karta raportu z reklamacji
 • Księga reklamacji
 • Karta kontroli urządzeń pomiarowych - kontrolnych

Wszystkie dokumenty przekazywane są dla Państwa w formie wydruku oraz dodatkowo na płycie CD.

 

Cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Dokumentację można również zamówić pod adresem na stronie www.haccp-polska.pl

Istnieje możliwość dostosowania dokumentacji do Państwa indywidualnych potrzeb, aby uzyskać szczegóły prosimy o kontakt – kliknij

 

Komentarze

Komentarz
Ocena: