Dokumentacja GHP & GMP

 • GHP & GMP
  GHP & GMP

 

Dokumentacja dobrych praktyk higienicznej (GHP) i dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) oraz systemu HACCP

 

 Dokumentacja została przygotowana zgodnie z wszystkimi wymaganiami prawnymi określonymi w prawie polskim oraz UE. Dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez urzędową kontrolę żywności (Sanepid i Inspekcję Wet.) i wykorzystywane są przez wiele firm w całej Polsce.

Dobra Praktyka Higieniczna GHP i Dobra Praktyka Produkcyjna GMP to uniwersalne instrukcje i procedury do stosowania dla dla wszystkich przedsiębiorstw w łańcuchu spożywczym. Przygotowane dokumenty na Państwa życzenie mogą zostać dostosowane indywidualnie do potrzeb - usługa BEZPŁATNA.

Wzorcowa instrukcja jest dostępna w formie (wzór-księgi-ghp-gmp.pdf lub dokumentacja.doc). 

 • Procedury GMP

  Dobra Praktyka Produkcyjna, w skrócie GMP (ang. Good Manufacturing Practice), to zbiór reguł określających sposoby na zapewnienie wysokich standardów w poszczególnych procesach produkcji. Ich celem jest możliwie najlepsze przestrzeganie higieny w miejscu pracy, zadbanie o jakość produktu i jego zunifikowanie. Reguły GMP są uznawane za normę w takich gałęziach przemysłu gdzie nie można dopuścić do zanieczyszczenia produktu, np. w branży farmaceutycznej, spożywczej czy kosmetycznej. Jednak Dobra Praktyka Produkcyjna posiada o wiele szerszy zasięg, niż zapewnienie czystości w miejscu pracy.

 • Instrukcje GHP

  Zgodnie z definicją podaną w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dobra Praktyka Higieniczna to działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełnione  i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Instrukcje sanitarne znane również jako instrukcje GHP są to wytyczne obejmujące m.in. zasady mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętów, postępowania z żywnością, półproduktami i produktami spożywczymi. Instrukcje GHP/GMP są nieodłączną częścią procedur HACCP oraz zostały pozytywnie zaopiniowane przez Inspekcję sanitarną.

 • Rejestry (formularze zapisów)

  Karty kontroli zapewniają udowodnienie spełnienia wymagań GHP/GMP oraz systemu HACCP. Przygotowane formularze zapisów obejmują wszystkie obszary, które powinny być monitorowane z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności. 

Sortuj wg: