Instrukcje GHP

Zgodnie z definicją podaną w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dobra Praktyka Higieniczna to działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełnione  i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Instrukcje sanitarne znane również jako instrukcje GHP są to wytyczne obejmujące m.in. zasady mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętów, postępowania z żywnością, półproduktami i produktami spożywczymi. Instrukcje GHP/GMP są nieodłączną częścią procedur HACCP oraz zostały pozytywnie zaopiniowane przez Inspekcję sanitarną.

Niezależnie czy prowadzisz sklep spożywczy, piekarnię, cukiernię w której serwujesz lody i desery, małą gastronomię z zapiekankami i napojami z lodówki lub w inny sposób masz kontakt z żywnością to należy pamiętać, że odpowiadacie Państwo za wydawaną żywność, a tym samym za zdrowie i życie osób, które spożywają te produkty. W każdym z tych miejsc i w wielu innych należy dbać o bezpieczeństwo żywności i higienę stanowiska pracy. To w Państwa rękach leży zdrowie konsumenta i powinieneś już dziś zadbać wprowadzenie prawidłowych procedur zgodnych z zasadami Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP) i Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP). Odpowiednie dla Twojej firmy instrukcje higieniczno-sanitarne pomogą Tobie zwiększyć wrażliwość pracownika na bezpieczeństwo sanitarne w pracy, a zarazem wskażą jak tego dokonać

Sortuj wg: