Kontrola higieny

  • Kontrola higieny
    Kontrola higieny

Firma zajmuje się obsługą zakładów przetwórstwa spożywczego i paszowego w zakresie dostarczania technologii produkcji, wdrażania systemów jakości, szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej, monitorowania stanu higieny, weryfikacji skuteczności procesów dezynfekcji, optymalizacji procesów mycia i dezynfekcji, badaniami mikrobiologicznymi surowców i produktów.

Zakażenia żywności stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów na całym świecie. Bakterie, wirusy przenoszone są głównie przez pracowników, którzy posiadają kontakt z żywnością, a stopień przestrzegania zasad higieny przez personel jest nadal niezadowalający. W związku z tym należy wprowadzić strategię kontroli higieny, której jednym z elementów której jest podwyższenie poziomu świadomości personelu.