Materiały szkoleniowe

  • HACCP szkolenia
    HACCP szkolenia

Materiały szkoleniowe dla pracowników z dobrych praktyk higienicznych (GHP) i produkcyjnych (GMP) oraz systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – systemu HACCP.

Materiały szkoleniowe zostały przygotowana w oparciu o wymagania Codex Alimentarius (Kodeksu żywnościowego) oraz zgodnie wymaganiami prawnymi określonymi w prawie polskim oraz UE. Dokumentacja została pozytywnie zaopiniowana przez urzędową kontrolę żywności (Sanepid/Weterynarię). Koszt pełnego Pakietu dokumentacji "Szkolenia Pracowników" zalezy od zakresu prowadzonej działalności. Wzór dokumentu tutaj. Materiały zapewniają spełnienie wymagania rozporządzenia (WE) 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych - załącznik II Rozdział XII.