Procedury GMP

Dobra Praktyka Produkcyjna, w skrócie GMP (ang. Good Manufacturing Practice), to zbiór reguł określających sposoby na zapewnienie wysokich standardów w poszczególnych procesach produkcji. Ich celem jest możliwie najlepsze przestrzeganie higieny w miejscu pracy, zadbanie o jakość produktu i jego zunifikowanie. Reguły GMP są uznawane za normę w takich gałęziach przemysłu gdzie nie można dopuścić do zanieczyszczenia produktu, np. w branży farmaceutycznej, spożywczej czy kosmetycznej. Jednak Dobra Praktyka Produkcyjna posiada o wiele szerszy zasięg, niż zapewnienie czystości w miejscu pracy.

GMP to przede wszystkim kontrola, która wyklucza wszelkie przypadkowe działania. Dobra Praktyka Produkcyjna zaczyna się z momentem zakupu surowców, potem rozciąga się na ich przechowywanie, etap produkcji i pakowania, aż do magazynowania i sprzedaży. Należy do niej również tworzenie licznych procedur, które dotyczą całego procesu produkcji - maszyn, pracowników, szkoleń, miejsca pracy, transportu, konserwacji, dezynfekcji itp. Dobra Praktyka Produkcyjna przewiduje użycie adekwatnej ilości surowców na odpowiednim etapie produkcji i zgodnie z przewidzianą procedurą. Podsumowując, GMP sprowadza się do sprawowania wysokiej kontroli nad praktycznie całą pracą zakładu.

Sortuj wg: