Transport

  • Transport żywności
    Transport żywności

Transport żywności podobnie jak produkcja i magazynowanie jest uczestnikiem systemu HACCP. Dokumentacja HACCP dla transportu obejmuje wszystkie zakresy prowadzonej działalności transportowej i logistycznej. Transport jest podzielony pomiędzy:

  • wymagający warunków chłodniczych (chłodnie, mroźnie, izotermy)
  • nie wymagający specjalnych warunków transportu 

W zależności od rodzaju transportowanych produktów:

  • produkty luzem
  • produkty w opakowaniach 
  • produkty płynne